Skip to main content

Odpowiedzialność korporacyjno – społeczna w ANDA

 

 

W ANDA Present szczególny nacisk kładziemy na społecznościowe jak i środowiskowe problemy. Nasz program CSR (corporate social responsibility) stał się jednym z naszym podstawowych celów.

Oprócz regularnych datków na węgierski Czerwony Krzyż - przez ponad dekadę, wspieramy także przedszkola, szkoły i kluby sportowe sponsorując ich  imprezy okolicznościowe. Zaszczytem dla nas jest także praca z osobami niepełnosprawnymi, które również przyczyniają się do naszego sukcesu poprzez organizowanie różnego typu warsztatów dla niepełnosprawnych.

Redukcja oddziaływania na środowisko stała się bardzo ważną częścią naszej filozofii.

Nasz program ochrony środowiska opiera się na redukcji odpadów technicznych oraz chemicznych poprzez:

  • Katalogi, które są produkowane wyłącznie w drukarniach ze standardami FSC. Standard ten opiera się na idei, iż żadne drzewo z regionów chronionych nie zostaje użyte do produkcji papieru a także to, iż żadne genetycznie zmodyfikowane nie zostanie posadzone w miejsce już wyciętych. Poza tym podczas procesu drukowania używamy tylko technologii i środków przyjaznych dla  środowiska,
  • Podczas naszej codziennej pracy w Anda drukujemy wyłącznie najpotrzebniejsze dokumenty na papierze pochodzącym z recyklingu,