Skip to main content

Polityka Prywatności

Niniejszym informujemy, w jaki sposób nasza firma zapewnia ochronę Twoich danych osobowych.

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i przestrzegamy wszystkich obowiązujących praw i przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie obowiązującej ustawy o ochronie danych, która jest zsynchronizowana z ustawą CXII z 2011 r. O prawach informacyjnych w zakresie samostanowienia i wolności informacji oraz rozporządzeniu (UE) 2016/679 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz dyrektywę 95/46 / WE (RODO).

1. KIM JESTEŚMY?

Anda Present Ltd. (siedziba firmy: H-1087 Budapest, Könyves Kálmán bl. 48-52, numer rejestracyjny firmy: 01-09-276783, e-mail: privacy@andapresent.hu) działa jako administrator danych. Oznacza to, że firma decyduje, w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane osobowe i do jakich celów.

2. TWOJE DANE PERSONALNE – JAKIE MOGĄ BYĆ?

Dane osobowe odnoszą się do żyjącej osoby, która może być wyraźnie zidentyfikowana na podstawie tych danych, w szczególności imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer karty kredytowej lub bankowej, informacje o szczególnej opiece. Identyfikacja może być dokonana wyłącznie przez te informacje lub w połączeniu z dowolnymi innymi informacjami, które w inny sposób znajdują się w posiadaniu administratora danych lub mogą wejść w posiadanie.

3. JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH?

We collect and use your personal data for the following purposes:

 • rejestracja i logowanie się na stronie internetowej
 • zawieranie i wykonywanie umów
 • przetwarzanie danych związane z zamówieniami online
 • newsletter
 • komunikacja z działem obsługi klienta
 • pliki cookie

4. JAKA JEST PRAWNA PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH?

Podstawowym wymogiem ochrony danych jest to, że przetwarzanie danych może mieć miejsce tylko wtedy, gdy firma ma odpowiednią podstawę prawną (art. 6 RBP). Odpowiednią podstawą prawną może być:

 • o zgoda danej osoby na jedno lub więcej szczególnych celów, w szczególności:
  • ocena potrzeb testowych, optymalizacja asortymentu, rozwój witryny,
  • reklama produktu,
  • poprawa usług w oparciu o ocenę klienta
 • o uzasadniony interes firmy jako administratora danych lub innej strony trzeciej, w szczególności:
  • wysyłanie newsletterów
  • poprawa polityki biznesowej, środki mające na celu poprawę usług i produktów
 • o wykonanie umowy, dostawa: jeśli kupujesz towary od Firmy (po podpisaniu umowy) będziesz musiał podać swoje dane osobowe.
 • o wypełnienie obowiązków prawnych, w szczególności:
  • obowiązki rachunkowe,
  • administracyjne, oficjalne obowiązki,
  • odpowiedzi na oficjalne prośby.

5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na wymagany czas zgodnie z celami określonymi w niniejszych Zasadach lub na okres ograniczenia określony w odpowiednich przepisach.

W przypadku dokumentów księgowych okres przechowywania wynosi 8 lat od zamknięcia roku obrotowego, zgodnie z § 169 ustawy C z 2000 r. o rachunkowości.

W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

6. JAKIE MASZ PRAWA W OPARCIU O OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych masz wiele praw, w tym:

 • Prawo dostępu: Masz prawo żądać dostępu do danych osobowych, które przetwarzamy, lub kopii tych danych osobowych, oraz zażądać informacji o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.
 • Prawo do sprostowania: masz prawo poprosić o poprawienie lub uzupełnienie niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat.
 • Prawo do usunięcia: masz prawo żądać usunięcia danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, abyśmy mogli przechowywać takie dane, ale nie przetwarzać ich dalej.
 • Prawo do przenoszenia danych: masz prawo zażądać, abyśmy udostępnili dane osobowe, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i odczytywalnym nośniku, oraz masz prawo do przesyłania takich danych do innego administratora bez sprzeciwu z naszej strony.
 • Prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec przetwarzania: Masz prawo zażądać, abyśmy przerywali przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 • Prawo do odwołania Twojej zgody i prawa do złożenia skargi.

7. JAK CHRONIMY TWOJE DANE?

Podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem lub przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, nie ograniczając się do przypadków, w których przetwarzanie obejmuje transmisję danych przez sieć, oraz przeciwko wszelkim innym bezprawnym formom przetwarzania.

Zgodnie z tym administrator danych stosuje różne poziomy praw dostępu do danych, co gwarantuje, że tylko właściwa upoważniona osoba ma dostęp do danych, których znajomość jest niezbędna do wypełnienia zobowiązania wynikającego z wykonywaniem jego pracy.

8. DZIELENIE SIĘ DANYMI

W celu świadczenia usług, zapewnienia ciągłego i prawidłowego działania sklepu internetowego, realizacji zamówień oraz w tym samym celu, firma może wykorzystywać dane do wykonywania działań ściśle związanych ze świadczeniem usług w ramach sklepu internetowego.

Jako administrator danych firma jest uprawniona i zobowiązana do przekazywania właściwym organom wszelkich danych osobowych, które legalnie przechowuje, co jest podyktowane prawem lub ostateczną decyzją organu wnioskującego. Ze względu na takie przekazywanie danych i wynikające z tego konsekwencje, firma nie ponosi odpowiedzialności.

Twoje dane osobowe - z wyjątkiem powyższych przypadków - nie będą przekazywane innym stronom.

9. PRAWO DO REKLAMCJI

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, prośby lub skargi dotyczące przetwarzania danych, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym lub jednym z naszych kontaktów wymienionych w punkcie pierwszym. Nasza firma zbada i odpowie na reklamację w najkrótszym możliwym terminie, ale w ciągu 30 dni od otrzymania, i podejmie niezbędne kroki zgodnie z niniejszą Polityką i obowiązującymi przepisami.

Jeśli nie zgadzasz się z odpowiedzią lub działaniem administratora danych, możesz złożyć skargę do następujących organów:

 • Węgierski Urząd ds. Ochrony Danych i Swobody Informacji (H-1125, Węgry, Budapeszt, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / C, telefon: + 36-1 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
 • właściwy sąd

10. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka może ulec zmianie w przyszłości. Odpowiednie zmiany zostaną opublikowane na naszej stronie lub wysłane pocztą e-mail.

11. COOKIES

Aby zapewnić i ulepszać spersonalizowane usługi, nasza firma korzysta z plików cookie.

CO TO JEST PLIK COOKIE?

"Cookies" to małe pliki danych, używane jako niepowtarzalne identyfikatory. Każdy plik cookie jest unikalny dla Twojej przeglądarki internetowej. Plik cookie zawiera anonimowe informacje i jest wysyłany z serwera witryny, którą przeglądasz na komputer lub telefon komórkowy. Będzie on przechowywany na Twoim urządzeniu i tylko ten serwer będzie mógł pobrać lub odczytać zawartość tego pliku cookie. Wysłane pliki cookie mogą być wysyłane z powrotem na serwery witryny z aktualnymi danymi podczas przeglądania strony internetowej.

 • Niezbędne pliki cookie: niezbędne do prawidłowego działania witryny. Niezbędne pliki cookie pomagają nam korzystać z naszej strony internetowej, umożliwiając podstawowe funkcje, takie jak nawigacja w witrynie i dostęp do bezpiecznych obszarów witryny. Strona internetowa nie może działać poprawnie bez tych plików.
 • Analityczne pliki cookie: mogą być również wykorzystywane do analizy korzystania z witryny, do rejestrowania liczby odwiedzających i do rozwijania samej witryny. Statystyki użytkowania witryny i inne raporty nie są przypisane do każdej osoby.
 • Funkcjonalne pliki cookie: te pliki cookie odnotowują wcześniejsze wybory w celu podniesienia jakości naszych usług.
 • Pliki cookie w mediach społecznościowych: te pliki cookie umożliwiają integrację mediów społecznościowych w witrynie, dzięki czemu można od razu wybrać opcję "lubię" lub "udostępnić" na ulubionej platformie mediów społecznościowych, wyświetlając stronę lub produkt.
 • Pliki cookie podmiotów docelowych: te pliki cookie pozwalają publikować bardziej trafne reklamy na poszczególnych użytkowników, wyświetlać treści dostosowane do ich preferencji i zachęcać ich do angażowania się w działalność.

Możesz wyłączyć korzystanie z plików cookie - z wyjątkiem niezbędnych plików cookie - na swoim urządzeniu, aby usunąć wcześniej wygenerowane pakiety informacyjne.